Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego