Nabór wniosków w Funduszu Lokalnym Masywu Śnieżnika

Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika

zaprasza do udziału w nowej edycji programu

realizowanego we współpracy z

Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce

Program „Działaj Lokalnie” aktywizuje społeczność lokalną, która realizując ciekawe przedsięwzięcia ma na celu dobro wspólne. W konkursie grantowym mogą brać udział: organizacje pozarządowe, oraz grupy inicjatywne/ nieformalne działające przy instytucjach publicznych takich jak: szkoły, domy kultury, biblioteki, kluby sportowe, gminy, etc.

 

Co zrobić by otrzymać dotację na swój projekt:

  1. mieć atrakcyjny i społecznie użyteczny pomysł, którego realizacja nie przekroczy 6 miesięcy
  2. opisać go i uzasadnić na odpowiednim formularzu w generatorze wniosków, który będzie dostępny na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl
  3. wykazać własny wkład w wysokości 25% (5% gotówka, 20% wkład rzeczowy lub usługowy)

 

Wnioski można składać w generatorze  do 30.04.2015 r.

Wyniki konkursu ogłoszone  zostaną do 15.05.2015 r.

Pula środków przeznaczona na granty wynosi   70 000 PLN

 

Granty finansowane będą ze środków: Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika i Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności

UWAGA! W tym roku Gmina Stronie Śląskie nie może urzyczyć osobowości prawnej grupie inicjatywnej. Grupa inicjatywna bez osobowości prawnej musi poszukać organizację, która wystąpi w jej imieniu (której działalność statutowa jest zgodna z tematem projektu). Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika także może użyczyć grupom osobowości prawnej.

Więcej informacji udziela: Pani Olimpia Iwańska- Kruszyńska 531 926 770 z Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika.

20.04.2015
powrót