Gmina Stronie Śląskie członkiem Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej

Gmina Stronie Śląskie na kolejny rok jest członkiem Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej

DOT.jpeg

Dolnośląska Organizacja Turystyczna to stowarzyszenie. Do najważniejszych jego zadań należy wspieranie działań podejmowanych przez samorządy terytorialne na rzecz rozwoju turystyki na Dolnym Śląsku oraz promocja Dolnego Śląska jako regionu atrakcyjnego turystycznie.

19.01.2023
powrót