Mieszkańcy zainteresowani usunięciem azbestu z posesji powinni do 9 lutego bieżącego roku złożyć do Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim wniosek o utylizację azbestu.

Gmina Stronie Śląskie zamierza w 2023 r. przystąpić do konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

W ramach programu dofinansowywane będą prace polegające na demontażu, zbieraniu, transporcie i utylizacji azbestu z posesji mieszkańców w 2023 roku.

Wniosek powinien zawierać: imię nazwisko właściciela nieruchomości, adres, nr telefonu, szacunkowa ilość wyrażona w m² oraz czy azbest jest już zdemontowany czy do demontażu.

19.01.2023
powrót