,,Trenuj z wojskiem w ferie".

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Kłodzku oraz 22. Karpacki Batalion Piechoty Górskiej rozpoczyna realizację kolejnej edycji projektu Ministerstwa Obrony Narodowej ,,Trenuj z wojskiem w ferie".
 
Projekt ,,Trenuj z wojskiem w ferie” to propozycja przeszkolenia wojskowego wszystkich osób chętnych ze środowiska cywilnego zgłaszających się dobrowolnie w wieku między 15 – 65 r.ż. – osoby nieletnie mogą wziąć udział za zgodą rodzica/opiekuna.
Plan szkolenia zakłada nabycie podstawowych umiejętności związanych z bezpieczeństwem i obronnością – posługiwania się bronią/strzelanie na trenażerze, przetrwanie, zachowanie podczas alarmów, walka w ręcz, rzut granatem. Zajęcia będą prowadzone przez instruktorów – zawodowych żołnierzy – w jednostce wojskowej.
 
Zapisów na szkolenie można dokonywać pod numerem telefonu: 261-647-406 lub pod adresem: 22bpg.klub@ron.mil.pl
16.01.2023
powrót