Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu asystentury osób starszych w 2023 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą nr 6384/VI/23 z dnia 9 stycznia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu asystentury osób starszych w 2023 r.

Link do strony https://umwd.dolnyslask.pl/.../otwarty-konkurs-ofert-na.../

Link do Generatora eNGO https://dolnoslaskie.engo.org.pl/konkursy/65

13.01.2023
powrót