Fundusze Europejskie

W oczekiwaniu na nowe konkursy można jeszcze skorzystać z dotychczasowych środków unijnych.

W styczniu aktualne są cztery nabory do programów krajowych, w których o pieniądze unijne mogą ubiegać się przedsiębiorcy. Prowadzi je Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych kadry menadżerskiej.

  • Akademia Menadżera MMŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji – oferta dla przedsiębiorców

Szczegóły tutaj

Dostępność szansą na rozwój - szkolenia w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych oraz uniwersalnego projektowania. To kolejny obszar, na który można pozyskać dofinansowanie z UE.

  • Dostępność szansą na rozwój – oferta dla przedsiębiorców

Szczegóły tutaj

Przedsiębiorcy mogą  także liczyć na pomoc w zaprojektowaniu sukcesji pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym

Możliwe jest także dofinansowanie (za pośrednictwem operatorów) wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych

Szczegóły tutaj

10.01.2023
powrót