e-Urząd Skarbowy umożliwia załatwienie wielu spraw online - bez wychodzenia z domu, na dowolnym urządzeniu, 24/7

Szanowni Państwo,

wiele spraw z urzędem skarbowym można załatwić online, m.in. przez serwis e-Urząd Skarbowy.

Jeśli musisz przyjść do urzędu skarbowego, umów wcześniej wizytę.

E-Urząd Skarbowy jest dostępny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu.

Za pomocą e-Urzędu Skarbowego można m.in.

 • wypełnić wniosek, dzięki któremu otrzymasz elektroniczne zaświadczenie  o niezaleganiu w podatkach, o dochodach,
 • złożyć ZAP-3, który umożliwia zaktualizowanie swoich danych – adresu zamieszkania, danych kontaktowych oraz osobistego rachunku bankowego,
 • złożyć pismo ogólne w dowolnej sprawie, czynny żal (zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego), zawiadomienie ZAW-NR (o zapłacie należności na rachunek bankowy inny niż widniejący w wykazie podatników VAT), wniosek o stwierdzenie nadpłaty,
 • złożyć pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji wysyłanych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na druku UPL-1 lub odwołać pełnomocnictwo na druku OPL-1,
 • skorzystać z usługi Twój e-PIT, która umożliwia zaakceptowanie wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego  lub  jej korekty,
 • skorzystać z aplikacji e-mikrofirma, która umożliwia przedsiębiorcom prowadzenie ewidencji faktur zakupowych i sprzedażowych, a także przygotowanie plików JPK_VAT,
 • dokonać płatności na mikrorachunek podatnika,        podatków majątkowych i karty podatkowej na mikrorachunek urzędu oraz opłaty skarbowej na rachunek właściwego organu gminy
 • uzyskać informacje o zwrocie z PIT i VAT,
 • złożyć pisma i wnioski w imieniu swojego mocodawcy, jeśli jest złożone pełnomocnictwo ogólne.

 

Jak się zalogować na e-Urząd Skarbowy

Można się zalogować na 3 sposoby:

 1. Login.gov.pl - profil zaufany, e-dowód i bankowość elektroniczna,
 2. Aplikacja mObywatel - aplikacja mobilna do logowania
 3. Dane autoryzujące - PESEL lub NIP i kwoty przychodu.

Urząd Skarbowy 2.jpeg

https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/