Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Kościuszki, Sudecka, Nadbrzeżna w Stroniu Śląskim

loga1.jpeg

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Gmina Stronie Śląskie informuje o przyznaniu pomocy finansowej na operację w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zostanie zrealizowana operacja pn.: „Budowa doświetlenia przejść dla pieszych przy ul. Kościuszki, Sudeckiej i Nadbrzeżnej w Stroniu Śląskim”

Celem operacji jest doświetlenie przejść dla pieszych w ciągu ulicy Kościuszki, Sudeckiej oraz Nadbrzeżnej, tym samym zwiększenie bezpieczeństwa pieszych korzystających z tych przejść. Zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy ruch jest najbardziej wzmożony i warunki atmosferyczne nie są najlepsze piesi są mało widoczni na tych przejściach

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 01527-6935-UM0112281/22 została zawarta w dniu 01 grudnia 2022 roku.

Całkowita wartość projektu wynosi 457 220,58  zł w tym dofinansowanie ze środków "EFRROW" – 201 124,00 zł.