TAURON - Informacje o maksymalnej cenie prądu w 2023 roku dla określonych grup odbiorców

„Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparcia niektórych odbiorców w 2023 roku” weszła w życie 4 listopada 2022 roku.

Dzięki niej cena prądu w 2023 roku dla określonych grup odbiorców nie będzie mogła być wyższa niż maksymalna cena prądu wskazana w Ustawie. Ochroni to odbiorców energii przed podwyżkami.

Ustawa określa także zasady stosowania maksymalnej ceny dla konkretnych grup odbiorców.

Ochrona, która wynika z Ustawy, obejmuje cztery grupy odbiorców:

  • Grupa I - gospodarstwa domowe i inni odbiorcy objęci ochroną na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit a Ustawy )
  • Grupa II - mikro, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy Prawo Przedsiębiorców, mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Rady (UE), producent rolny (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit b-c Ustawy) - w zakresie energii elektrycznej zużytej na potrzeby podstawowej działalności – pod warunkiem złożenia Oświadczenia.
  • Grupa III - jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty świadczące usługi na rzecz tych jednostek wymienione w Ustawie (podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit d Ustawy).
  • Grupa IV - inne podmioty określone w art. 2 ust. 2 lit e Ustawy  w zakresie, w jakim zużywają energię elektryczną na potrzeby wykonywania określonych w Ustawie celów użyteczności publicznej.

Więcej szczegółów: Maksymalna cena prądu – co trzeba zrobić: https://www.tauron.pl/dla-firm/ceny-maksymalne

źródło: http://www.tauron.pl
18.11.2022
powrót