Ankietyzacja „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stronie Śląskie”

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Stronie Śląskie,

Nasze Miasto i Gmina przystąpiły do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stronie Śląskie”.

Celem realizacji zadania jest zaplanowanie gospodarki niskoemisyjnej w Mieście i Gminie oraz umożliwienie mieszkańcom wykorzystania środków finansowych z funduszy unijnych i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, m.in. na termomodernizację budynków, wymianę nieefektywnych źródeł ciepła, montaż kolektorów słonecznych, itp. Tylko gminy wdrażające Plan gospodarki niskoemisyjnej będą mogły wspierać mieszkańców w ubieganiu się o dodatkowe środki finansowe dla zamierzonych inwestycji.

W związku z tym, Urząd Miasta i Gminy w Stroniu Śląskim zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety, która dostępna jest w formie elektronicznej na stronie http://www.emisja.org/stronie_slaskie. Wersja papierowa została również dostarczona do mieszkańców Miasta i Gminy oraz dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55.

Prosimy o wypełnienie ankiety do końca lutego 2015 r.

ankietyzacja-logo.jpeg

12.02.2015
powrót