Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Stronia Śląskiego przedkłada ofertę realizacji zadania publicznego złożoną w dniu 3 listopada 2022 r. przez Kłodzką Wstęgę Sudetów - Lokalna Grupa Działania, na realizację zadania publicznego: "Przeszkolenie kadry urzędniczej z obsługi portalu konsultacyjno-partycypacyjnego www.mydecydujemy,pl", z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia można składać uwagi dotyczące oferty w Biurze Promocji i Rozwoju Gminy oraz Działalności Gospodarczej pok. 3 lub e-mailem: strategia@stronie.pl

Oferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; tytuł zadania: "Przeszkolenie kadry urzędniczej z obsługi portalu konsultacyjno-partycypacyjnego www.mydecydujemy,pl", oferent: Kłodzka Wstęga Sudetów - Lokalna Grupa Działania:

PDFOferta na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.pdf (1,60MB)

08.11.2022
powrót