Badania ankietowe Głównego Urzędu Statystycznego

Szanowni Państwo.

Jak co roku, Główny Urząd Statystyczny przeprowadza w całym kraju statystyczne badania ankietowe. Ich głównym celem jest dostarczenie odbiorcom danych porównywalnych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. 

W załączonych informacjach przedstawione zostały badania, które będą realizowane w 2015 r. na terenie województwa dolnośląskiego:

  • w wylosowanych gospodarstwach domowych, punktach sprzedaży detalicznej i punktach usługowych, na targowiskach oraz na przejściach granicznych w Jakuszycach, Zgorzelcu, Jędrzychowicach, Kudowie Słonem.
  • w wylosowanych gospodarstwach rolnych.

Mając na uwadze potrzebę upowszechniania informacji o tych badaniach wśród mieszkańców, także ze względu na zgłaszane  czasem wątpliwości co do wiarygodności osób podających się za ankieterów statystycznych, prosimy o zapoznanie się z tematem klikając w poniższe linki.

 

PDFBadania ankietowe_plakat_2015.pdf

PDFStatystyczne badania rolnicze_2015.pdf

 

 

03.02.2015
powrót