Zakup preferencyjny węgla kamiennego

Zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236) Burmistrz Stronia Śląskiego informuje, o przystąpieniu Gminy Stronie Śląskie do zakupu tego paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.

Gmina Stronie Śląskie kontynuuje sprzedaż węgla od 2 stycznia do 30 kwietnia 2023 r. zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wniosek do wypełnienia na komputerze

Wniosek do wydruku

Jak dokonać wpłaty na węgiel w preferencyjnej cenie zakupiony

od Gminy Stronie Śląskie:

 1. WNIOSKI O PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA KAMIENNEGO należy składać do Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.
 2. Przypomina się, że wnioskodawca może ubiegać się o zakup węgla w ilości:
 1. do 1,5 tony gdy wnioskodawca dokonał do dnia 31.12.2022 r., zakupu preferencyjnego w pełnym limicie tj. 1,5 tony
 2. powyżej 1,5 tony (max. 3 tony), gdy wnioskodawca do dnia 31.12.2022 r., nie dokonał zakupu preferencyjnego albo dokonał zakupu preferencyjnego w ilości mniejszej niż 1,5 tony.
 1. W przypadku błędów we wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich poprawienia.
 2. Jeśli z wniosku będzie wynikać, że wnioskodawcy nie przysługuje prawo do zakupu preferencyjnego węgla, stosowna informacja zostanie przekazana telefonicznie lub e-mailem.
 3. Jeśli wniosek zostanie zweryfikowany pozytywnie, pracownik Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim skontaktuje się z wnioskodawcą na numer telefonu podany we wniosku,  celem potwierdzenia i poinformowania o konieczności dokonania płatności za węgiel. Wnioskodawca zostanie poproszony o uiszczenie zapłaty za węgiel (1900 zł/tonę) na konto Gminy Stronie Śląskie:

Nazwa odbiorcy : Gmina Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie.

Numer konta bankowego : 14 9588 0004 0000 1850 2000 0530

 1. W tytule przelewu koniecznie należy wpisać: WĘGIEL – imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres gospodarstwa domowego, na który jest złożony wniosek.
 2. Po zaksięgowaniu wpłaty na konto osoba upoważniona z Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim telefonicznie przekaże informację wnioskodawcy o miejscu i czasie odbioru węgla.
 3. Węgiel może odebrać tylko wnioskodawca lub osoba pisemnie upoważniona przez wnioskodawcę. W obu przypadkach należy legitymować się dowodem tożsamości.
 4. Gmina Stronie Śląskie podpisała umowę na dostawę węgla kamiennego z firmą Polska Grupa Górnicza S.A. z siedzibą w Katowicach. Węgiel kamienny dostępny jest w następującym sortymencie:
 1. Retopal Ekogroszek – pochodzący z Kopalni Węgla Kamiennego Piast - Ziemowit  --> PDFRetopal_Piast-Ziemowit.pdf (689,23KB)
 2. Orzech – pochodzący z Kopalni Węgla Kamiennego Piast - Ziemowit  --> PDFOrzech_ Piast-Ziemowit.pdf (686,45KB)

  UWAGA !

 1. Nie należy dokonywać płatności za węgiel, dopóki weryfikacja wniosku nie zostanie potwierdzona telefonicznie przez osobę upoważnioną z Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.  
 2. Miejsce i termin odbioru węgla będzie ustalany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie gminy.
 3. Odbiór węgla będzie odbywał się z gminnego punktu odbioru, mieszczącego się przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Strachocinie, który usytuowany jest naprzeciwko Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Strachocin 38C, 57-550 Stronie Śląskie.
 4. Organizacja transportu węgla z gminnego punktu odbioru do gospodarstwa domowego jest po stronie wnioskodawcy (wraz z pokryciem kosztów transportu).   

        

Podstawy prawne:
1. USTAWA z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego

         

04.11.2022
powrót