Projekt partnerski „CZYSTA ENERGIA – BUDOWA INFRASTRUKTURY DO WYTWARZANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH NA POTRZEBY UCZESTNIKÓW KLASTRA ENERGII ARES”

logo ares.jpeg

Gmina Stronie Śląskie partnerem projektu „CZYSTA ENERGIA – BUDOWA INFRASTRUKTURY DO WYTWARZANIA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH NA POTRZEBY UCZESTNIKÓW KLASTRA ENERGII ARES”

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna.

Działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny

Schemat 3.1 A Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji).

Projekt partnerski dotyczy realizacji działań w zakresie inwestycji związanych z budową infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Klastra Energii „Autonomiczny Region Energetyczny Sudety” (ARES).

Całkowita wartość projektu: 9 126 302,12 zł

Dofinansowanie z EFRR: 6 773 829,74 zł

Wnioskodawcą – Liderem projektu jest Gmina Miejska Duszniki-Zdrój.

Partnerzy projektu: Gmina Kudowa-Zdrój, Gmina Lądek-Zdrój, Gmina Kłodzko, Gmina Bystrzyca Kłodzka, Gmina Lewin Kłodzki, Gmina Międzylesie, Gmina Radków, Gmina Stronie Śląskie, Powiat Kłodzki, Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o., Biblioteka Publiczna Gminy Kłodzko, Gmina Szczytna.

Celem bezpośrednim realizacji projektu jest ochrona środowiska naturalnego przez zmniejszenie niskiej emisji dzięki zwiększeniu poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Klastra Energii ARES.

Realizacja projektu umożliwi:

- spadek emisji gazów cieplarnianych – CO2,

- ochronę środowiska naturalnego przez zmniejszenie niskiej emisji dzięki zwiększeniu poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Klastra Energii ARES.

- wzrost udziału energii pochodzącej z OZE.

Projekt obejmuje budowę dwóch instalacji PV na terenie gminy Stronie Śląskie:

  1. Instalacja o mocy 9,79kWp dla Domu Seniora w Stroniu Śląskim,
  2. Instalacja o mocy 99,96kWp przy ul. Ogrodowej.