Program „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2023

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiłow dniu 26.10.2022r. nabór do Programu „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2023. Dokumenty dotyczące naboru zamieszczone zostały na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, w zakładce Fundusz Solidarnościowy „Programy realizowane w ramach Funduszu Solidarnościowego”. Zachęcam Państwa do składania wniosków.

W przypadku aplikowania o środki z Programu, proszę o wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz przekazanie ich za pośrednictwem platformy ePUAP oraz dodatkowo w Centralnej Aplikacji Statystycznej. Wniosek przesyłany za pośrednictwem platformy ePUAP musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. W  Centralnej Aplikacji Statystycznej opublikowano formularze jednorazowe w obszarze PS. Powyższe formularze stanowią: „ 2022 Wniosek na środki finansowe OW 2023 Pobyt całodobowy”,  „ 2022  - Wniosek na środki finansowe OW 2023 pobyt dzienny’, „Kalkulacja Kosztów OW - edycja 2023”, „Informacje opisowe OW-edycja 2023”.

Termin złożenia pełnej dokumentacji wyznaczony jest do 10 listopada 2022r. (decyduje data wpływu).

Ponadto, zgodnie z zapisami Programu proszę o bezzwłoczne upublicznienie informacji o naborze co najmniej w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej danej gminy/powiatu oraz ośrodka pomocy społecznej w danej gminie/powiecie albo centrum usług społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych. Weryfikacja wykonania obowiązku nastąpi za pośrednictwem systemu CAS.

 

 

Iwona Drelichowska Stopa
Dyrektor

Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej
/-podpisano elektronicznie/

 

Link do strony z naborem: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1419,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

27.10.2022
powrót