Ankieta dotycząca dystrybucji węgla przez Gminę Stronie Śląskie

Szanowni mieszkańcy, w związku z planami strony rządowej dotyczącymi dystrybucji węgla przez samorządy, chcielibyśmy uzyskać od Państwa informację dotyczącą zapotrzebowania mieszkańców Gminy Stronie Śląskie na węgiel kamienny oferowany po cenie nie wyższej niż 2 000,00 zł, za tonę węgla. Zgodnie z informacjami rządowymi węgiel będzie przysługiwał każdemu gospodarstwu domowemu, które zostało wpisane do CEEB i otrzymało dodatek węglowy, maksymalnie do 2 ton na gospodarstwo domowe.

Propozycja strony rządowej zakłada, że udział w programie zakupu węgla będzie dla gmin nieobowiązkowy, dlatego też jako samorząd, chcielibyśmy uzyskać od Państwa informację, za pomocą ankiety czy jesteście zainteresowani zakupem węgla na warunkach i w cenie przedstawionej przez rząd.

Ankieta będzie dostępna w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim (www.stronie.pl) do dnia 31.10.2022 r. Istnieje też możliwość wypełnienia ankiety w Urzędzie w godzinach pracy przy wsparciu pracownika.

UWAGA!!! Wypełnienie i wysłanie ankiety nie oznacza złożenia wniosku. Wnioski będą możliwe do składania po wejściu w życie stosowanych przepisów.

ANKIETA: https://stronie.pl/4890/formularz-zapotrzebowania-na-wegiel.html

Z poważaniem
Burmistrz Stronia Śląskiego
/-/ Dariusz Chromiec

21.10.2022
powrót