Konsultacje społeczne Programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r.

Burmistrz Stronia Śląskiego zaprasza organizacje pozarządowe, podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Stronie Śląskie, partnerów społecznych, instytucjonalnych i gospodarczych, a także wszystkich zainteresowanych działaniem na rzecz lokalnej społeczności do konsultacji projektu  „Programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”

Konsultacje prowadzone będą w terminie: 18.10.2022 r. – 02.11.2022 r.

Gdzie można zapoznać się z projektem Programu współpracy na 2023 rok?

Projekt uchwały został:

  1. opublikowany  na  stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej bip.stronie.dolnyslask.pl  (zakładka Organizacje pozarządowe/Konsultacje społeczne);
  2. opublikowany na stronie internetowej gminy www.stronie.pl (zakładka Organizacje/Ogłoszenia);
  3. Wywieszony w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, (tablica ogłoszeń);
  4. przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych.

Jak zgłosić propozycje do projektu Programu współpracy  na 2023 rok?

Uwagi (wypełniony druk ankiety konsultacyjnej) należy składać w terminie od 18 października do 02 listopada 2022 r. w jeden z wymienionych sposobów:

  1. osobiście w godzinach: 7:30-15:30 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie, z dopiskiem na kopercie – „Konsultacje Programu współpracy 2023”
  2. za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Stroniu Śląskim, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie z dopiskiem na kopercie: Konsultacje Programu współpracy 2023” (liczy się data wpływu korespondencji do Urzędu Miejskiego)
  3. drogą elektroniczną na adres:
  4. drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu e-PUAP na adres elektroniczny skrzynki podawczej urzędu.

 

ZAŁĄCZNIKI:

18.10.2022
powrót