OPŁATA ZA GRÓB - przypomnienie

Szanowni Państwo,

Burmistrz Stronia Śląskiego, będący Zarządcą Cmentarza Komunalnego w Strachocinie, przypomina o obowiązku uiszczania opłat za groby.
    Opłata za grób za okres 20 lat wynosi:

  •     324,00 zł brutto za grób ziemny jednorzędowy,
  •     648,00 zł brutto za grób ziemny dwurzędowy,
  •     216,00 zł brutto dziecięcy i z urnami.

    Po upływie 20 lat od ostatniego pochówku, jeśli opłata nie zostanie uiszczona, grób ziemny może zostać zlikwidowany, a miejsce grzebalne wykorzystane ponownie, pod nowy pochówek.
    W przypadku nie uiszczenia ww opłaty, zostaną umieszczone na grobie informacje o planowanej likwidacji, co najmniej na trzy miesiące przed rozpoczęciem procedury.

311487272_484276473719390_221531463888063196_n.jpeg

12.10.2022
powrót