Apel o wzięcie udziału w konsultacjach. Zgłoś potrzebę budowy drogi ekspresowej Nr S8 Wrocław – Kłodzko – Boboszów.

Apel do wszystkich mieszkańców i przedsiębiorców z terenu Gminy Stronie Śląskie

Szanowni Państwo,

Rozpoczęły się konsultacje publiczne – społeczne do projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023. Konsultacje trwają do 30 stycznia 2015 roku i prowadzi Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego.

Apeluję do wszystkich mieszkańców i przedsiębiorców z terenu Gminy Stronie Śląskie,
 aby wypełnili stosowne formularze konsultacyjne zgłaszając uwagi  o braku drogi ekspresowej Nr S8 Wrocław – Kłodzko – Boboszów.

            Obecnie ziemię kłodzką i ząbkowicką  z Wrocławiem łączy droga krajowa Nr S8, stanowiąca ciąg drogi ruchu międzynarodowego E-67, która na wielu odcinkach nie odpowiada warunkom technicznym wymaganym dla ruchu międzynarodowego. Wielkość ruchu na drodze kształtuje się znacznie powyżej średniej krajowej. Geometria DK Nr 8 na wielu odcinkach nie spełnia warunków widoczności  poziomej i pionowej, ograniczona jest przepustowość drogi, a brak płynności , brak możliwości wyprzedzania stwarza poważne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym. Nie jest także dostosowana do przenoszenia obciążeń o nacisku 115 kN/oś. Droga krajowa Nr S8 na odcinku Wrocław – Kłodzko znajduje się w czołówce odcinków krytycznych na drogach krajowych w Polsce.

Droga ekspresowa S8 powinna stać się elementem transportowej sieci, ponieważ stanowi znaczącą determinantę rozwoju społeczno – gospodarczego Dolnego Śląska. Przedłużenie drogi ekspresowej S5 z Wrocławia na południe Polski  winny przekuć się w realizacje rządowe. Od tego zależy rozwój naszego Subregionu.

Aby ludzie więcej nie ginęli w wypadkach, aby uczestnicy ruchu czuli się bezpiecznie, aby móc  w pełni wykorzystywać nasze cenne krajobrazy przyrodnicze, uzdrowiskowe, dziedzictwa narodowego, aby w pełni zagospodarować tereny w podstrefach ekonomicznych, aby skutecznie walczyć z bezrobociem, które jest jednym z najistotniejszych  problemów – proszę, dołączcie do mnie i samorządowców jako ważny społeczny  głos w sprawie budowy S8 Wrocław – Kłodzko – Boboszów.

Zatem zwracam się do Państwa z prośbą - wypełniajmy formularz, który można zgłaszać w następujący sposób :
- na dedykowanym formularzu przesyłając na adres e:mail: konsultacjepbdk@mir.gov.pl,
- na dedykowanym formularzu przesyłając tradycyjną drogą pocztową na adres:
Departament Dróg i Autostrad ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa 

Druk formularza konsultacyjnego do pobrania PDFFormularz konsultacyjny.pdf

          Z poważaniem,

Zbigniew Łopusiewicz

Burmistrz Stronia Śląskiego

  

08.01.2015
powrót