Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku

Burmistrz Stronia Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.  oraz nabór przedsatwicieli organizacji pozarządowych do prac w komisji konkurskowej. Więcej o konkursie na BIP-ie: kliknij tutaj.