UROCZYSTE OTWARCIE WIEŻY NA ŚNIEŻNIKU - 26.09.2022r.

Drodzy Mieszkańcy i Turyści!

Serdecznie zapraszamy na uroczyste otwarcie wieży widokowej na Śnieżniku  wybudowanej w ramach Projektu "Kladsko-Orlicko-Śnieżnik" i  współfinansowanej z Programu INTERREG V-A Republika Czeska Polska

Wartość inwestycji to kwota prawie 13 500 000,00 PLN

Plakat otwarcie_wieży_na_śnieżniku.jpeg