Termin płatności III raty 2022 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Przypominamy przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku opłacenia III raty opłaty za posiadane zezwolenie, którego termin upływa 30 września 2022 r.

Ww. opłatę prosimy kierować na konto bankowe Gminy: Gmina Stronie Śląskie ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie

Nr konta: 86 9588 0004 0000 1850 2000 0010

Tytułem: opłata za zezwolenie nr……

Za zapłatę w terminie uznaje się wpływ opłaty na konto Gminy Stronie Śląskie przypadające na dzień 30.09.2022 r. W przypadku nie dokonania wpłaty w wymaganym terminie zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wygasa.

koncesja.jpeg

08.09.2022
powrót