Rządowy Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił nabór  wniosków  do Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 - 2024.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania projektów do dofinansowania w ramach programu są jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 100 000 zł

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie do 14 września 2022 r.

Niezbędne informacje, w tym obowiązujący formularz  wniosku o dofinansowanie projektu można pobrać ze strony Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu - https://duw.pl/pl/urzad/programy/razem-bezpieczniej

06.09.2022
powrót