Rusza nowy program MEiN: nawet 500 tys. zł dofinansowania na integrację międzypokoleniową

Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne.png

Do 23 września br. można składać wnioski o dofinansowanie projektów dotyczących edukacji i integracji międzypokoleniowej w ramach nowego programu MEiN. Wsparcie może wynieść od 15 do 500 tys. zł. Całkowity budżet programu to blisko 20 mln zł.

Celem nowego programu Ministra Edukacji i Nauki „Międzypokoleniowe Centra Edukacyjne – wsparcie integracji międzypokoleniowej” jest rozszerzenie oferty zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na budowanie więzi społecznych i rozwijanie współpracy międzypokoleniowej. W jego ramach dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które wspierają integrację międzypokoleniową opartą na wymianie wiedzy, doświadczeń i umiejętności oraz promują uczenie się przez całe życie i kształtowanie kompetencji związanych z rozwojem osobistym, społecznym, obywatelskim i zawodowym.

O środki z programu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, a także podmioty prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania. Jeden wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.

Wysokość wsparcia wynosi od 15 tys. zł do 500 tys. zł. Całkowity budżet programu to 19,7 mln zł. Dofinansowane mogą zostać kursy, szkolenia, konkursy, warsztaty, które zakończą się do 31 grudnia br.

Projekty realizowane w ramach programu muszą wpisywać się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 przyjęte na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy - Prawo oświatowe.

Nabór wniosków poprzez formularz elektroniczny dostępny na TEJ STRONIE trwa do 23 września 2022 r. Po wypełnieniu dokumentu należy wygenerować Wniosek z załącznikiem – statutem, opatrzony przez wnioskodawcę albo osobę przez niego upoważnioną (zgodnie z reprezentacją) podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłać go na adres elektronicznej skrzynki podawczej Ministra LINK.

Więcej informacji na temat programu można uzyskać w Departamencie Programów Naukowych i Inwestycji MEiN pod adresem e-mail mce@mein.gov.pl.

źródło: samorzad.pap.pl

06.09.2022
powrót