Otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim

Burmistrz Stronia Śląskiego zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do składania ofert w otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Zamówień Publicznych w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim.
Wymagania kandydatów oraz warunki naboru: http://bip.stronie.dolnyslask.pl/dokument,iddok,3759,idmp,30,r,r

02.09.2022
powrót