Rada Miejska VII kadencji 2014-2018

sztandar.jpeg

Przewodniczący Rady Miejskiej  - Ryszard WIKTOR - przyjmuje we wtroki w godz. 15.00 - 16.00 w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim w sali nr 24. Telefon: 692 427 523, e-mail:
Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej - Gabriela JANISZEWSKA

 

Składy stałych Komisji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego przedstawiają się następująco:

Komisja Rewizyjna
1) Miłosz Węgrzyn - Przewodniczący
2) Dariusz Gulij - Wiceprzewodniczący
3) Monika Snopkowska - Sekretarz
4) Jan Florowski
5) Zbigniew Dyląg

Komisja Oświaty, Sportu i Zdrowia
1) Magdalena Laskowska - Przewodnicząca
2) Gabriela Janiszewska - Wiceprzewodnicząca
3) Krystyna Brzezicka - Sekretarz
4) Wiesław Ryczek
5) Cyprian Najduch
6) Jan Florowski

Komisja Budżetu i Finansów
1) Zdzisław Pakuła - Przewodniczący
2) Jan Biały - Wiceprzewodniczący
3) Monika Snopkowska - Sekretarz
4) Gabriela Janiszewska
5) Wiesław Ryczek

Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego
1) Zbigniew Frodyma - Przewodniczący
2) Zbigniew Dyląg - Wiceprzewodniczący
3) Cyprian Najduch - Sekretarz
4) Zdzisław Pakuła
5) Miłosz Węgrzyn
6) Stanisław Dobrowolski

Komisja Rozwoju Gospodarczego
1) Jan Biały - Przewodniczący
2) Magdalena Laskowska - Wiceprzewodnicząca
3) Zbigniew Frodyma - Sekretarz
4) Krystyna Brzezicka
5) Stanisław Dobrowolski
6) Dariusz Gulij