Obwieszczenie PGW WP RZGW we Wrocławiu

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (PGW WP RZGW we Wrocławiu) - Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (JRP OPDOW), udostępniło do wglądu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI dla Kontraktu 2B.2/1: Ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Biała-Lądecka i potoku Morawa, (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI lub Projektem PPN).

Każdy zainteresowany może składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU POZYSKANIA NIERUCHOMOŚCI

Szczegóły:

Bez tytułu.png

 

05.08.2022
powrót