Zakończenie konsultacji i uchwalenie programu współpracy

Protokół z konsultacji oraz lista osób uczestniczących w spotkaniu konsultacyjnym w dniu 09.10.2014: kliknij tutaj (link do BIP-u).

Program współpracy na 2015 r.: PDFUchwała.XLIX.373.14 2014-10.27.pdf (231,10KB)

 

W tegorocznym programie współpracy wprowadzono trzy zmiany:

- zawężono listę zadań priorytetowych (§ 14),

- pojawił się zapis potwierdzający, iż do 10% środków przeznaczonych na współpracę będzie dostępnych w trybie art. 19a ustawy, czyli w trybie pozakonkursowym (§ 16, ust. 2),

- pojawił się zapis potwierdzający utworzenie w 2015 r., w ramach środków przeznaczonych na współpracę,  funduszu wkładów własnych, jako wsparcie wkładów własnych organizacji ubiegających się o dotacje zewnętrzne (§ 6, ust. 1). Dystrybucja środków, zgodnie z zapisem ustawy, będzie się odbywała na podstawie konkursu, z ciągłym naborem wniosków. Jego zasady zostaną określone w zarządzeniu Burmistrza na początku 2015 r.