Dziwny świat porostów - spotkanie z prof. Wiesławem Fałtynowiczem

6 czerwca br. gościem Burmistrza Stronia Śląskiego - Dariusza Chromca, na zaproszenie Pani Jolanty Bogiel - przewodniczącej strońskiej Rady Seniorów był profesor  Wiesław Fałtynowicz, który poprowadził spotkanie dla młodzieży szkolnej, dorosłych mieszkańców Stronia Śląskiego oraz pracowników Lasów Państwowych z Lądka Zdroju i Międzylesia, pracowników Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, członków Koła Łowieckiego Śnieżnik.

Tematy poruszone na spotkaniu: „Dziwny świat porostów”,  „Rośliny inwazyjne – niedoceniane zagrożenie dla przyrody i ludzi”.

Podczas prelekcji uczestnicy dowiedzieli się m.in.  jakie znaczenie mają porosty dla środowiska i innych organizmów. Przedstawione zostały podłoża, na których osiedlają się porosty i miejsca w których żyją. Omówione przez profesora zostało znaczenie porostów w medycynie i innych dziedzinach życia człowieka, a zwłaszcza ich wykorzystania do oceny stopnia zanieczyszczenia powietrza.

Obecni na spotkaniu dowiedzieli się również o  obcych roślinach inwazyjnych, które uznaje się, obok bezpośredniej utraty siedlisk, za jedną z najpoważniejszych przyczyn zmniejszania bioróżnorodności w skali globalnej . Wiele z roślin inwazyjnych, w nowych warunkach zagraża miejscowym, rodzimym gatunkom, zmienia charakter siedlisk, przyczynia się do wymiernych strat gospodarczych, a w pewnym stopniu nawet zagraża zdrowiu ludzi i zwierząt.  

W spotkaniu uczestniczyło 30 osób


Prof. dr hab. Wiesław Fałtynowicz w swojej pracy naukowej zajmuje się: ekologią, geografią, florystyką, zagrożeniami i ochroną porostów, florystyką i fitosocjologią roślin naczyniowych, ochroną przyrody, a także monitoringiem biologicznym. Pełnił funkcje wykładowcy, profesora nadzwyczajnego, a następnie profesora zwyczajnego na Uniwersytecie Wrocławskim oraz profesora nadzwyczajnego i kierownika Katedry Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody na Uniwersytecie Gdańskim.. Obecnie prof. Fałtynowicz jest niezależnym badaczem, który prowadzi zajęcia na zaproszenia uniwersytetów z całej Europy i Stanów Zjednoczonych.


e9f101fe-cd3d-475b-9c2f-7e638b5278cb.jpegbc156e36-f68b-4832-871a-23657722bea4.jpeg9d7ec1b8-9fca-40c5-a334-ca5640f8047a.jpeg6ed50f8c-0357-4805-95d1-2e28a7b2ec33.jpeg

 

 

07.06.2022
powrót