Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnym programie profilaktyki raka jelita grubego - II edycja

Gmina Stronie Śląskie kolejnym punktem na mapie Dolnego Śląska promującym profilaktykę̨ raka jelita grubego

 

Bezpłatne testy na krew utajoną są̨ znowu dostępne dla mieszkańców Gminy Stronie Śląskie.  Testy można odebrać́ w Klubie „Senior+”  Strachocin 4a, w poniedziałki w godz. 09.00-10.00.

Badanie wykonuje się samodzielnie w domu. Próbkę̨ należy zwrócić́ wraz z wypełnioną ankietą. Próbka następnie trafia do @Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, gdzie zostaje poddana analizie.

Testy na krew utajoną w kale pozwalają̨ szybko i bezboleśnie wykonać́ badanie, dzięki któremu zyskujemy informację o ewentualnych zmianach w obrębie jelita grubego. Testy są̨ pierwszym etapem w diagnostyce raka jelita grubego. Jeśli dadzą̨ wynik pozytywny, trafiamy na kolejne badanie, już̇ bardziej precyzyjne, jakim jest kolonoskopia. Dla wielu pacjentów pozytywny wynik testu jest impulsem i motywacją do wykonania tego badania. W przypadku niepokojących zmian pacjent trafia na ścieżkę̨ onkologiczną w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii, zatem ma zagwarantowaną kompleksową opiekę̨ onkologiczną.

  • Kto może skorzystać z testu?

Osoby w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego

Osoby w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnie, u którego rozpoznano raka jelita grubego.

Osoby w wieku 25 – 49 lat, ze stwierdzoną mutacją genetyczną

Serdeczne podziękowania dla Pana @Marcin Krzyżanowski – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego za zaproszenie do projekt w tak ważnej sprawie, jaką jest zdrowie Dolnoślązaków.

UWAGA!!! Liczba testów ograniczona !!!!

 https://www.facebook.com/DolnoslaskieCentrumOnkologii2022

https://www.facebook.com/profile.php?id=100058227663115

#RakChadzaWspak(4).jpeg

#RakChadzaWspak(5).jpeg

 

07.06.2022
powrót