Obrady Sesji nr LI Rady Miejskiej Stronia Śląskiego, 31.05.2022 r., godz. 10:00

Rada Miejska Stronia Śląskiego

LI Sesja w dniu 31 maja 2022, godz. 10:00, w Urzędzie Miejskim w sali konferencyjnej nr 17 Urzędu Miejskiego, przy ul. Kościuszki 55.

Porządek obrad:

 • 1. Otwarcie sesji.
 • 2. Ustalenie porządku obrad.
 • 3. Przyjęcie protokołu z L sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.
 • 4. Ocena funkcjonowania służby zdrowia na terenie Gminy Stronie Śląskie. Temat przygotowuje Komisja Oświaty Sportu i Zdrowia.
 • 5. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Stronie Śląskie z organizacjami pozarządowymi za 2021 r. Temat przygotowuje Komisja Oświaty Sportu i Zdrowia.
 • 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 18, 19, 21/1, 162, 163/2 i 164/1 położonych w obrębie Bolesławów – projekt nr 1.
 • 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Stronie Śląskie na 2022 rok – projekt nr 2.
 • 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 3.
 • 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 4 .
 • 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie – projekt nr 5.
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych Sołtysa Sołectwa Kletno – projekt nr 6.
 • 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Stronie Śląskie na lata 2023-2033, w tym trybu konsultacji – projekt nr 7.
 • 13. Sprawozdanie Burmistrza Stronia Śląskiego z bieżącej działalności w okresie między sesjami.
 • 14. Interpelacje radnych.
 • 15. Zapytania i wolne wnioski.
 • 16. Sprawy bieżące Rady Miejskiej.
 • 17. Zakończenie LI sesji Rady Miejskiej Stronia Śląskiego.

 

Transmisje obrad Rady Miejskiej Stronia Śląskiego

sesja rady miejskiej on line.png

Spełniając obowiązek wynikający z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym stanowiący, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, informujemy, iż wszystkie transmisje na żywo oraz archiwum nagrań znajduje się na gminnym kanale You Tube. Kliknij w link aby przejść do oglądania.

31.05.2022
powrót