DZIEŃ SAMORZĄDOWCA - 27 maja - ŻYCZENIA

Dzień 27 maja uchwalony został przez Sejm RP w 2000 roku Dniem Samorządowca. Ta historyczna data wiąże się z wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym i jednocześnie pierwszymi wyborami do samorządu terytorialnego.

Z okazji Dnia Samorządowca wszystkim osobom, które współtworzą samorząd i pracują na rzecz rozwoju Gminy Stronie Śląskie, Sołtysom, Radom Sołeckim oraz wszystkim Osobom związanym z samorządem składamy życzenia zdrowia,  pomyślności i sukcesów.

Dzięki zaangażowaniu i codziennej pracy na rzecz naszej Gminy wspólnie przyczyniają się Państwo do pozytywnych zmian i stałej poprawy warunków życia mieszkańców naszej małej Ojczyzny.

image0.jpeg

27.05.2022
powrót