Tryb pozakonkursowy - pula środków wojewódzkich na 2014 r. wciąź niewykorzystana

Uprzejmie informujemy, że decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego kwota środków przeznaczona na dotacje udzielane w trybie art. 19a (pozakonkursowym) w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD została zwiększona z 34 505 zł na 88 865 zł. Do dyspozycji jest więc kwota 54 360 zł,  którą należy wykorzystać do końca grudnia 2014 r. Zachęcamy  organizacje pozarządowe do składania ofert w trybie pozakonkursowym.

Kontakt:

Monika Sobolewska

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Departament Spraw Społecznych

tel. 71 770 40 76, pok. 210,

ul. A. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław

 

Dolny_Slask_logotyp_01.jpeg

01.10.2014
powrót