Najlepsze Incjatywy Społeczności Lokalnych - Edycja XVIII - Starostwo Powiatowe w Kłodzku

Startuje kolejna edycja konkursu organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku, które w ramach własnego budżetu wyodrębniło środki finansowe w wysokości 45 tys. zł na wsparcie ważnych inicjatyw społeczności lokalnych.

Dofinansowaniu podlegają projekty powstałe z inicjatywy mieszkańców obszarów wiejskich, obejmujące swoim zasięgiem miejscowości należące do gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich powiatu kłodzkiego. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z powiatu kłodzkiego.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami udziału: http://www.bip.powiat.klodzko.pl/4094/223/xviii-edycja-powiatowego-konkursu-najlepsze-inicjatywy-spolecznosci-lokalnych.html

Termin składania wniosków upływa 30.06.2022r.

Najlepsze Inicjatywy Społeczności Lokalnych.jpeg

źródło: powiat.klodzko.pl

17.05.2022
powrót