Klub "Senior+" 2022

znaki_strona_www.png

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR +” NA LATA 2021-2025, EDYCJA 2022

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA

29 160,00 PLN

CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI

66 410,00 PLN

 

 

ZAPEWNIENIE FUNKCJONOWANIA KLUBU "SENIOR+" STRACHOCIN 4A, 57-550 STRONIE ŚLĄSKIE

Utrzymanie 15-tu miejsc w Klubie Seniora dla seniorów będących mieszkańcami Gminy Stronie Śląskie.
Środki pochodzące z programu zostaną przeznaczone na wydatki bieżące:
- wynagrodzenie specjalistów do prowadzenia różnych działań w Klubie
- aktywizacja fizyczna seniorów
- organizacja wyjść, wyjazdów rekreacyjno-kulturalnych i imprez integracyjnych seniorów
- koszty i zakupy niezbędne do prowadzenia zajęć (art. biurowe, spożywcze, itp.)

JPEGplakat_budzet_panstwa_420x2.jpeg (295,83KB)