Wnioski do budżetu Gminy Stronie Śląskie na 2015 r.

Do 30.09.2014 r. można składać wnioski do budżetu Gminy na 2015 r. Prosimy organizacje, które chciałyby wziąć udział w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych pod koniec roku, do dostarczenia do Urzędu Miejskiego wniosku do budżetu na 2015 r. Proszę w nim podać, jakie zadanie chcielibyście Państwo zrealizować w 2015 r. i  jaką dotację chcielibyście Państwo otrzymać z Gminy. Informacje, które wpłynął pomogą zaplanować konkursy. W tym roku, konkursy na wsparcie realizacji zadań publicznych będzie koordynować Pani Anna Sporek – Inspektor ds. Działalności Gospodarczej i Promocji. Program współpracy na 2015 r. przygotowany zostanie i podany do konsultacji pod koniec września 2014 r.

11.09.2014
powrót