Inwestycje 2014 r.

1. Budowa i oznakowanie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Stronie Śląskie - Lądek Zdrój.
Wykonawcą zadania jest firma „BASH” sp. z o.o. z Długopola Zdroju. Zakończenie prac planowane jest na 31.10.2014 r. Koszt inwestycji to 565 000 zł. Gmina Stronie Śląskie wesprze przedsięwzięcie kwotą 150 000 zł.

 

 

2. Odbudowa drogi powiatowej nr 323D Granica Państwa – Nowa Morawa – Bolesławów – Stronie Śląskie, km 0+000 do 4+369 – I etap.
W toku tego zadania wyremontowano odcinek  o długości 2300 metrów najnowszą technologią i dodatkowo przeprowadzono cząstkowy remont nawierzchni o długości 800 metrów. Odbudową drogi powiatowej 323D
zajęła się firma „DROGMOST” sp. z o.o. z Kłodzka. Prace zostały już zakończone, a koszt z nimi związany wyniósł 1 123 134,30 zł. Gmina Stronie Śląskie dofinansuje inwestycję kwotą 249 500,00 zł. natomiast pozostała część środków finansowych w wysokości 873 634,30 zł pochodzić będzie z budżetu Województwa Dolnośląskiego
w ramach dotacji celowej – usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 

 

3. Odbudowa ulic na osiedlu nr ew. gruntów 554/78, 554/110, 554/81, 554/90, 554/35, 554/77 Morawka w Stroniu Śląskim od 0,000 km do 0,666 km.
Wykonawcą modernizacji parkingów i wewnętrznych ciągów komunikacyjnych jest firma „DROGMOST” sp. z o.o.
z Kłodzka. Zakończenie prac planowane jest na 15.10.2014 r., a całkowity koszt inwestycji wyniesie 1 140 000,00 zł. Gmina Stronie Śląskie dofinansuje zadanie kwotą 490 000,00 zł. Pozostałe środki finansowe tj. 650 000,00 zł. zostaną uzyskane z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach dotacji celowej – usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

 

 

 4. Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Stroniu Śląskim
Wykonawcą prac jest firma „RECULT” sp. z o.o. Spółka komandytowa z Wrocławia. Zakończenie prac planowane jest na 15.10.2014 r. Wartość inwestycji to kwota 960 743 60 zł. Gmina Stronie Śląskie uzyskała na ten cel dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 816 535,98 zł. Pozostałą kwotę stanowić będą środki własne Gminy Stronie Śląskie.

 

 

5. Budowa obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” na działce 559/3 w Stroniu Śląskim.
Na strońskim boisku sportowym „Orlik” powstaje obiekt lekkoatletyczny w skład którego będzie wchodzić bieżnia prosta, bieżnia do skoków w dal łącznie ze skrzynią z piaskiem oraz bieżnia 200 m. wraz z boiskiem do piłki nożnej w środku obiektu. Dodatkowo obiekt będzie ogrodzony. Wykonawcą inwestycji jest firma PHU „KLAUDIA” Iwona Markisz. Prace nad wspomnianym obiektem zostaną zakończone do dnia 30.09.2014 r. Koszt całkowity inwestycji to 668 000 zł. Budowę dofinansuje Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego kwotą 300 000 zł natomiast pozostałą część pokryje Gmina Stronie Śląskie.

 

 

6. Zakup urządzeń siłowni plenerowej „Fitness Park” do montażu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym „Orlik”.
Wykonawcą była firma „NOVUM” Wyposażenie Placów Zabaw Sławomir Chmieliński. Prace nad stworzeniem „Fitness Parku” zakończyły się 4.07.2014 r. i kosztowały Gminę Stronie Śląskie 32 000 zł .

 

 

7. Budowa oświetlenia na terenie wsi Stronie Śląskie.
Zadanie wykonuje firma „SOLAR FARM” sp. z o.o. z Legnicy. Zakończenie prac planowane jest na 29.08.2014 r. Inwestycja zostanie dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kwotą 80 779 zł. Całkowita wartość inwestycji to 298 353 zł.

 

 

29.08.2014
powrót