Zaproszenie na spotkanie w sprawie planu zadań ochronnych na obszarze Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika.

Burmistrz Stronia Śląskiego oraz Stowarzyszenie Masyw Śnieżnika zapraszają na spotkanie mieszkańców i inwestorów w dniu 22 kwietnia (piątek) o godz. 14:00 w Centrum Edukacji, Turystyki i Kultury w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 18.

Powód spotkania:

Od 2019 r Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska realizuje zadanie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika, oznaczony jako PLH020016. Jest to plan, który ma być zrealizowany do końca 2022 r. i będzie obowiązywał przez 10 lat.
Plan ten wprowadzi nowe zadania ochronne, co w praktyce oznacza:
  • ograniczenie lub uniemożliwienie wykorzystywania obszaru objętego planem do działalności gospodarczej,
  • ograniczenie lub zablokowanie budowy i rozbudowy obiektów mieszkalnych oraz przeznaczonych na działalność gospodarczą, w tym turystyczną,
  • zablokowanie budowy infrastruktury sportowej, turystycznej w tym tras turystycznych, kolei linowych, urządzeń sportowych,
  • będą wymuszane zmiany w ustanowionych już miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz planach rozwojowych gmin w obszarze ochronnym.

Obszar ochronny o całkowitej powierzchni 200,25 km2 obejmuje teren głównie Gminy Stronie Śląskie (powierzchnia 146,4 km2), a także Bystrzycy Kłodzkiej i Lądka Zdroju. W Gminie Stronie Ślaskie z tego obszaru są wyłączone jedynie: miasto Stronie Śląskie, zabudowana cześć Stronia Wsi, Kamienicy, Starej Morawy (zalew i okolice) oraz teren ośrodka Czarnej Góry, a więc około 70% powierzchni Gminy to obszar ochronny. Mapka w załączniku.

 

Obszard chroniony Gmina.png

Kto powinien wziąć udział w spotkaniu:

  • właściciele nieruchomości gruntowych, planujący jakąkolwiek inwestycję budowlaną, w tym budowę obiektów mieszkalnych, domków pod wynajem, pensjonatów itp.,
  • planujący obrót nieruchomościami gruntowymi (np. sprzedaż lub zakup),
  • potencjalni inwestorzy.
Na spotkanie zostali zaproszeni:

Małgorzata Golińska - Wiceminister, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Konserwator Przyrody
Ireneusz Zyska, Wiceminister, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Poseł na Sejm RP
Grzegorz Macko – Wicemarszałek, Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Wojciech Rejman – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Zbigniew Łopusiewicz – Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego
Maciej Awiżeń - Starosta Kłodzki
Renata Surma – Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej
Roman Kaczmarczyk – Burmistrz Lądka Zdroju
Radni Gminy Stronie Śląskie, Mieszkańcy Gminy

Program spotkania:
1.    Otwarcie spotkania przez Burmistrza Stronia Śląskiego Dariusza Chromca, przedstawienie celu oraz planowanego przebiegu.
.2.    Przedstawianie problemu oraz wątpliwości społeczności lokalnej, powstających w związku z realizacją Planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016 – przedstawiciele organizacji społecznych.
3.    Informacja prawna w odniesieniu do zasady ochrony praw nabytych w prawie polskim
4.    Wystąpienia uczestników spotkania – mieszkańców i przedsiębiorców (Uwaga: czas wystąpienia do 10 minut, prosimy o przygotowanie wystąpienia; w pierwszej kolejności głos zabiorą osoby, które zgłoszą problem do przedstawienia mailem na - ze względu na ograniczony czas spotkania i wystąpienia Gości - prosimy o wyrozumiałość).
5.    Wystąpienia Gości spotkania.

Czas spotkania – godz. 14:00 – 16:00.

Materiały źródłowe:
  1. Opublikowane przez RDOŚ materiały z dotychczasowych spotkań Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH20016, link: https://www.gov.pl/web/rdos-wroclaw/gory-bialskie-i-grupa-snieznika-plh20016
  2. ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU z dnia 24 grudnia 2014 r.w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016, link: http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/zarzadzenie-regionalnego-dyrektora-ochrony-srodowiska-we-wroclawiu-z-dnia-24-grudnia-2014-r-publikowane-w-dzienniku-urzedowym-wojewodztwa-dolnoslaskiego-poz-5459
  3. Uzasadnienie do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016, link: http://wroclaw.rdos.gov.pl/files/artykuly/19804/PLH020016_uzasadnienie.pdf
19.04.2022
powrót