Ludowy Zespół Śpiewaczy "Siekiereczki"

     Ludowy Zespół Śpiewaczy „Siekiereczki" powstał w 1985 r. W repertuarze zespołu są piosenki ludowe opiewające uroki gór i przyrody, pieśni okolicznościowe i patriotyczne oraz przyśpiewki.

     Osiągnięcia "Siekiereczek":

     - Złoty Mikrofon Radia Wrocław,

     - I miejsce w Regionalnym Przeglądzie Piosenek Ludowych na antenie Radia Wrocław,

     - III miejsce w II Prezentacji Piosenki Ludowej Kudowa - Zdrój/Pstrążna,

     - I miejsce w IV Przeglądzie Zespołów Ziem Pogranicznych Róża Kłodzka oraz I Nagrodę Publiczności.

     Ponadto, zespół koncertuje za granicą. Występował już przed publicznością we Francji i Chorwacji. „Siekiereczki” aktywnie działają na rzecz Gminy Stronie Śląskie podczas lokalnych imprez oraz godnie reprezentuje Gminę Stronie Śląskie poza jej granicami.

     Biorąc powyższe pod uwagę zasadnym jest nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie Ludowemu Zespołowi Śpiewaczemu "Siekiereczki".

P6145965.jpeg