Wystartował nabór do konkursu NCK „Odkryj Swój Skarb”

Do 3 maja br. potrwa nabór projektów do tegorocznej edycji konkursu Narodowego Centrum Kultury „Odkryj Swój Skarb” adresowanego m.in. do instytucji samorządowych z miejscowości liczących do 30 tys. mieszkańców. Pula nagród w konkursie wynosi 40 tys. zł.

Ideą konkursu NCK „Odkryj Swój Skarb” jest promowanie najciekawszych działań edukacyjnych związanych z lokalnym dziedzictwem kulturowym oraz umacnianiem tożsamości lokalnej prowadzonych m.in. przez jednostki samorządowe i samorządowe jednostki pomocnicze.

„Podejmujesz inicjatywy na rzecz małej miejscowości? Działasz lokalnie i leży Ci na sercu tożsamość Twojej małej ojczyzny? Zachęcasz innych do +odkrywania skarbów+ w swojej okolicy? Świetnie! Pochwal się tym i zgłoś do konkursu!” – czytamy w komunikacie NCK.

Na autorów najlepiej ocenionych projektów czekają nagrody finansowe. Maksymalna pula nagród wynosi 40 000 zł. Poza tym NCK przewidziało dla nich udział w spotkaniu warsztatowym (np. w formie objazdowej wizyty studyjnej), służącym prezentacji dobrych praktyk w zakresie tematyki konkursu. NCK przewiduje również umieszczenie 20 działań, które otrzymały najwyższą liczbę punktów, w elektronicznym opracowaniu  pt. „Lokalne Inspiracje”.

Zgłaszać można projekty dotyczące dziedzictwa lokalnego oraz umacniania tożsamości lokalnej, w szczególności związane z niematerialnym dziedzictwem kultury np. lokalnymi tradycjami, zwyczajami, obrzędami (muzyczne, kulinarne, świeckie, religijne etc.), rytuałami, opowieściami, legendami (rodzinne historie „małe i duże”); twórczością lokalnych artystów (sztuk plastycznych, pisarzy, poetów, rzemieślników, rękodzielników, muzyków i muzykantów); gwarą, dialektem. Projekty mogą też dotyczyć niematerialnego dziedzictwa związanego z kulturą mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych.

Projekty mogą dotyczyć również materialnego dziedzictwa kultury np. lokalnych zabytków, pomników, dziedzictwa militarnego lub kolekcjonerstwa przedmiotów związanych z dziedzictwem. Projekty mogą również dotyczyć dziedzictwa przyrodniczego, np. parków narodowych, krajobrazowych, rezerwatów, obszarów chronionego krajobrazu czy pomników przyrody, a także edukacji w kwestii odpowiedzialności obywatelskiej za posiadane dziedzictwo.

Do konkursu mogą być zgłaszane wnioski zawierające pomysły zrealizowane od 15 marca 2020 r. do 28 marca 2022 r. lub nowe pomysły – w trakcie realizacji lub planowane do realizacji.

Zgłoszeń można dokonywać do 3 maja 2022 r. za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego tutaj:  https://www.webankieta.pl/ankieta/727123/konkurs-odkryj-swoj-skarb-iv-edycja.html

Wyniki Konkursu będą ogłoszone na stronie Narodowego Centrum Kultury do 6 czerwca 2022 r.

Odkryj Skarb.jpeg

07.04.2022
powrót