MAPA WARSZTATÓW NA DOLNYM ŚLĄSKU - prośba o informację kierowana do jednostek, które proponują różnego typu warsztaty oferowane turystom.

Szanowni Państwo,

w ramach przygotowań do nowego sezonu turystycznego, odpowiadając na potrzeby turystów odwiedzających nasz region Dolnośląska Organizacja Turystyczna – której jesteśmy członkiem,  w drugim kwartale 2022 roku stworzy wydawnictwo poświęcone ofertom organizacji różnego typu warsztatów oferowanych turystom.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego przez podmioty które mają w swojej stałej ofercie aktywności angażujące gości.

Do formularza proszę również dołączyć zdjęcia zgodnie z informacją w pliku, które posłużą nam przy opracowywaniu materiału.

Aby znaleźć się w wydawnictwie należy wypełniony i podpisany skan formularza wraz ze zdjęciami przesłać na adres: arleta.bzdun@dot.org.pl w terminie do 01.04.2022

Wszystkie nadesłane oferty będą podlegały jeszcze weryfikacji przez DOT, a wysłanie formularza nie jest równoznaczne z umieszczeniem ofert w wydawnictwie. Celem DOT jest stworzenie kompleksowej mapy Dolnego Śląska umożliwiającej organizowanie indywidualnego i grupowego wypoczynku w naszym regionie. Wydawnictwo to w komplecie z pozostałymi materiałami oferowanymi przez Dolnośląską Organizację Turystyczną stanowić będzie kompleksową ofertę turystyczną regionu.

Zebrane materiały będą wykorzystywane również na zarządzanym przez DOT największym turystycznym portalu Dolnego Śląska: www.dolnyslask.travel oraz w mediach społecznościowych regionu.

 DOCXFORMULARZ INFORMACYJNY MAPA WARSZTATOW.docx

 

żródło: https://dot.org.pl

23.03.2022
powrót