Koordynacja pomocy

W skład Zespołu weszli pracownicy urzędu i przedstawiciele jednostek podległych Gminie Stronie Śląskie.

        Przewodniczący zespołu: Burmistrz Stronia Śląskiego - Dariusz Chromiec.

        Koordynatorem Zespołu został Sekretarz Gminy - Tomasz Olszewski - kontakt całodobowy pod nr tel. 748117751, e-mail:

        W sprawach związanych z rejestracją obywateli Ukrainy, zakwaterowaniem oraz innymi działaniami pomocowymi prosimy o kontakt z Panem Tomaszem Olszewskim lub z Panem Markiem Stockim - Inspektorem ds. Zarządzania Kryzysowego i Obsługi Informatycznej, kontakt: tel. w godzinach pracy urzędu: 748117729, e-mail: .

Mapa - Stronie Śląskie - MIASTO:Stronie Śląskie - mapka miasta.jpeg

legenda: PDFPL_legenda.pdf (273,04KB)                 UKR:PDFUKR_legenda.pdf (493,48KB)