Dopłaty za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

PDFRozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 22 sierpnia 2023 zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne.pdf.pdf (777,67KB)

 

Od 21 marca 2022 r. osoby, które zdecydowały się przyjąć pod swój dach uchodźców z Ukrainy, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne z tego tytułu.

Wysokość dopłaty to 40 złotych dziennie za osobę.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Godziny przyjmowania klientów:

  • Biuro Obsługi Klienta (BOK), pok. nr 15, Kościuszki 55, Stronie Śląskie,
    poniedziałek – piątek, w godz.: 7:30-15:30

Opłaty - brak

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wnioski będą przyjmowane od dnia 21 marca 2022 r.
Wniosek rozpatrywany jest w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

 

Druki do pobrania: