Dopłaty za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Burmistrz Stronia Śląskiego informuje, iż w związku ze zmianą ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa skreślono art. 13 „ustawy pomocowej”, świadczenia pieniężnego, podmiotom, w szczególności gospodarstwom domowym, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom z Ukrainy tj.nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Świadczenie będzie przysługiwać do dnia 30 czerwca 2024 r. Wniosek o świadczenie pieniężne będzie można złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem, nie później niż do dnia 31 lipca 2024 r.

PDFRozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 28 lutego 2024 zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne.pdf (828,67KB)

 

Od 21 marca 2022 r. osoby, które zdecydowały się przyjąć pod swój dach uchodźców z Ukrainy, mogą składać wnioski o świadczenie pieniężne z tego tytułu.

Wysokość dopłaty to 40 złotych dziennie za osobę.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Godziny przyjmowania klientów:

  • Biuro Obsługi Klienta (BOK), pok. nr 15, Kościuszki 55, Stronie Śląskie,
    poniedziałek – piątek, w godz.: 7:30-15:30

Opłaty - brak

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wnioski będą przyjmowane od dnia 21 marca 2022 r.
Wniosek rozpatrywany jest w terminie miesiąca od dnia jego złożenia.

 

Wymagane wnioski i dokumenty:

 

Druki do pobrania: