Utylizacja azbestu w Gminie Stronie Śląskie

W zawiązku z szybszym ogłoszeniem naboru wniosków związanych z usuwaniem azbestu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Burmistrz Stronia Śląskiego informuje, iż wnioski na utylizację azbestu można składać do 08 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Miasta w Stroniu Śl w pokoju nr 15.

Wniosek powinien zawierać dane właściciela nieruchomości, adres nieruchomości z jakiej ma być zdemontowany lub odebrany azbest oraz ilość podana w m².

Więcej informacji pod nr tel. 74 811 77 20.

Azbest.png

16.03.2022
powrót