Zaproszenie do udziału w konkursie: DOROCZNYCH NAGRÓD ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY KULTURY MATERIALNEJ NA OBSZARZE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE

Burmistrz Stronia Śląskiego przypomina, że zostało jeszcze tylko kilka dni na zgłoszenie swoich obiektów DO DOROCZNYCH NAGRÓD ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY KULTURY MATERIALNEJ NA OBSZARZE GMINY STRONIE ŚLĄSKIE.

Termin zgłoszeń upływa 15 marca.

Zachęcamy wszystkich, którzy w ciągu ostatnich dwóch lat upiększyli naszą Gminę nie tylko  poprzez przeprowadzenie remontu budynku oddanego do użytkowania przed 1980 rokiem lub znajdującego się w wykazie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ale także odrestaurowali obiekt małej architektury (kapliczkę, krzyż przydrożny, figurę, słup wotywny) oraz obiekt architektury ogrodowej.

Wszystkich informacji na temat konkursu udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami, tel. 74 811 77 15.