Stanisław Anioł

     Pan Stanisław Anioł z Gminą Stronie Śląskie nieprzerwanie związany jest od roku 1995. Ponadto jest inicjatorem powstania na terenie Gminy Stronie Śląskie centrum sportów zimowych – założyciel S.A. Czarna Góra oraz budowniczy wyciągów i kolei linowych na terenie Ośrodka Narciarskiego Czarna Góra.

     W roku 2002 dzięki inicjatywie Pana Stanisław Anioła wybudowano na zboczach góry Zawada Stację Narciarską Kamienica – kolejny ośrodek narciarski jednak o charakterze kameralnym, przewidzianym do uprawiania narciarstwa rekreacyjnego w gronie rodzinnym i towarzyskim, dla dzieci i osób uczących się jazdy na nartach.

     Podejmowane przez Pana Stanisława Anioła na przestrzeni blisko 20 lat działania, pomogły przejść Gminie Stronie Śląskie w sposób relatywnie bezbolesny przez proces transformacji - z gminy o charakterze przemysłowym, gmina stała się gminą nastawioną głównie na turystykę. Dzięki temu przede wszystkim w sezonie zimowym jak również w sezonie letnim, ośrodki narciarskie, których budowniczym był Pan Stanisław Anioł, a tym samym Gminę Stronie Śląskie odwiedza rok rocznie kilkaset tysięcy turystów.

     Biorąc powyższe pod uwagę zasadnym jest nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie Panu Stanisławowi Aniołowi.

P6306201.jpeg