Stanisław Anioł

     Pan Stanisław Anioł z Gminą Stronie Śląskie nieprzerwanie związany jest od roku 1995. Ponadto jest inicjatorem powstania na terenie Gminy Stronie Śląskie centrum sportów zimowych – założyciel S.A. Czarna Góra oraz budowniczy wyciągów i kolei linowych na terenie Ośrodka Narciarskiego Czarna Góra.

     W roku 2002 dzięki inicjatywie Pana Stanisław Anioła wybudowano na zboczach góry Zawada Stację Narciarską Kamienica – kolejny ośrodek narciarski jednak o charakterze kameralnym, przewidzianym do uprawiania narciarstwa rekreacyjnego w gronie rodzinnym i towarzyskim, dla dzieci i osób uczących się jazdy na nartach.

     Podejmowane przez Pana Stanisława Anioła na przestrzeni blisko 20 lat działania, pomogły przejść Gminie Stronie Śląskie w sposób relatywnie bezbolesny przez proces transformacji - z gminy o charakterze przemysłowym, gmina stała się gminą nastawioną głównie na turystykę. Dzięki temu przede wszystkim w sezonie zimowym jak również w sezonie letnim, ośrodki narciarskie, których budowniczym był Pan Stanisław Anioł, a tym samym Gminę Stronie Śląskie odwiedza rok rocznie kilkaset tysięcy turystów.

     Biorąc powyższe pod uwagę zasadnym jest nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie Panu Stanisławowi Aniołowi.

P6306201.jpeg

 

28.07.2014
powrót