Pomoc humanitarna dla Ukrainy

Pomoc humanitarną koordynuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rządową Agencją Rezerw Strategicznych oraz właściwymi wojewodami.

https://pomagamukrainie.gov.pl/

Jeśli Twoja gmina, powiat, województwo, fundacja, stowarzyszenie, firma itp. otrzymały prośbę o wsparcie bezpośrednio od kogoś z Ukrainy – przekaż nam szczegóły, a ułatwimy przekazanie pomocy.

Ważne informacje dla uchodźców uciekających przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie znajdują się na poniższej stronie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego:

https://www.duw.pl/pl/dla-mediow/aktualnosci/18140,Informacja-dla-uchodzcow-z-Ukrainy.html