Kazimierz Drożdż

     Pan Kazimierz Drożdż przez szereg lat mocno przyczynił się do rozwoju Gminy Stronie Śląskie. Jako długoletni dyrektor Huty Szkła Kryształowego "Violetta" w Stroniu Śląskim zaangażował się w powstanie Zakładowego Domu Kultury "Brylant" wraz z kinem, hali sportowej i basenu. Angażował się w budowę przekaźnika na "Czarnej Górze". W trakcie sprawowania stanowiska dyrektora huty, oraz od 1972 r. funkcji prezesa klubu sportowego "Kryształ" nastąpił największy rozkwit klubu.  

     Pomimo upływu lat nadal aktywnie działa na rzecz strońskiej młodzieży poprzez popularyzację sportu. Aktywnie podejmuje starania o pozyskiwanie środków finansowych z różnych źródeł na działalność Stowarzyszenia Pożytku Publicznego "Kryształ Stronie".  Ponadto jest Członkiem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Kłodzku oraz Prezesem Kłodzkiego PCK.

     Biorąc powyższe pod uwagę zasadnym jest nadanie Odznaki Honorowej za Zasługi dla Gminy Stronie Śląskie Panu Kazimierzowi Drożdżowi.

P6145935.jpeg